Activities
 • Wat Huay Mongkon  วัดห้วยมงคล  หลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่าวัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชนวัดห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคตเป็นห้วยมงคลซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย ต่อมาพระอาจารย์ไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระนักพัฒนาซึ่งมีศีลาจารวัตรที่ดีงาม เป็นที่เคารพของคนในชุมชนบ้านห้วยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์ ได้มีดำริที่จะสร้างหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 6 รอบ รวมทั้งเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นที่เคารพสักการบูชา และเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน โดยการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรเททองหล่อองค์หลวงพ่อทวดเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2547 และพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการจัดสร้างอันเชิญพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวด บัดนี้รูปหล่อองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก จึงหล่อด้วยโลหะผสม หน้าตักกว้าง 9 ม. 90 ซม. สูง 11 ม. 50 ซม. บนฐานสูง 3 ชั้น ชั้นล่างกว้าง 70 ม. ยาว 70 ม. ได้จัดสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเดินทางมานมัสการกราบไหว้ เคารพสักการะ ด้วยเส้นทางที่สะดวกต่อการคมนาคม เพิ่มเติม (เครดิต tinyzone.tv)

 • The Majestic Creek Country Club เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ เล่นกอล์ฟในบรรยากาศสบายๆ ที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวไทย โดยการออกแบบได้วางแนวไว้ใกล้กับหุบเขา เพื่อต้องการเสริมสร้างทักษะในการเล่นให้กับนักกอล์ฟ มี 27 หลุม มีความสนุกท้าทายในทุกๆ หลุมทำให้การออกรอบไม่น่าเบื่อ อีกทั้งมีต้นมะพร้าว และต้นปาล์มปลูกขนาบแฟร์เวย์ตลอดแนว เพิ่มเติม (เครดิต majesticcreekcc.com)
 • Sirinath Rajini ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินีอยู่ในตำบลปากน้ำปราณ เป็นหนึ่งในโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติฯ ที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) น้อมเกล้าฯ ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวโรกาศที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุครบ 72 พรรษา ทาง ปตท.จึงพัฒนาแปลงปลูกป่าโกงกางในบริเวณพื้นที่นากุ้งเก่าเพื่อให้กลับมาอุดม สมบรูณ์ และสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมได้ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชน นักเรียน ได้เข้ามา ศึกษา วิจัย หรือเที่ยวชม ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ที่ถูกทำลายแห่งแรกของ ประเทศไทย เพิ่มเติม (เครดิต Sirinart Center)
 • Khao Sam Roi Yod National Park อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย ยอด จัดเป็นอุทยานฯ ประเภทชายฝั่ง ผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของไทย ภูมิประเทศแบบเขาหินปูนที่ผ่านการสึกกร่อนมาเป็นเวลานานได้ก่อให้เกิดถ้ำ ขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่ทั้ง ถ้ำพระยานคร ถ้ำแก้ว และถ้ำไทร ซึ้งล้วนมีหินงอก หินย้อยงดงาม โดยเฉพาะถ้ำพระยานครนั้น มีเพดานถ้ำทะลุเป็นปล่องใหญ่ ปล่อยให้ลำแสงสาดส่องลงมาต้องพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ซึ่งเป็นพระที่นั่งอันวิจิตรงดงามที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นทุ่งตระกาด ที่ติดต่อกับหาดโคลนปนทรายลงไปจดชายฝั่งทะเล ความหลากหลายของภูมิประเทศนี้เอง ที่เป็นตัวกำหนดความหลากหลายของสรรพชีวิต กล่าวคือพื้นภูเขาหินปูนได้เป็นแหล่งรวมพืชพรรณหายากต่างๆ เช่น จันทน์ผา โพเขา ปลงเขา สลัดได อีกทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผา สัตว์สงวนของไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์ส่วนในที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังด้านตะวันตก ที่เรียกว่าทุ่งสามร้อยยอด เป็นแหล่งรวมของพันธุ์ปลา พันธุ์ไม้น้ำ และเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำอีกกว่า 316 ชนิด เพิ่มเติม (เครดิต park.dnp.go.th)
 • Wat Kao Dang วัดเขาแดง จะมีท่าเรือขึ้นล่องคลองเขาแดง ทั้ง 2 ฝั่งจะเป็นป่าโกงกางคงความอุดมสมบูรณ์ และยังดำรงไว้ซึ่งวิถี ชีวิตของชุมชน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 1.5 กม. กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยม ได้แก่ การล่องเรือ โดยเช่าเรือจากบ้านเขาแดง ลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดงล่องไปตามลำคลองประมาณ 3-4 กม. ใช้เวลาเดินทางไป - กลับประมาณ 1 ชม. ในระหว่างล่องคลองชมวิวทิวทัศป่าชายเลนจะเห็นนกนานาชนิด หินรูปคล้ายจระเข้กำลังไต่เขา ค่างแว่น และเห็นวิถีชีวิตบ้านเรือนชุมชนประมง และถึงปากอ่าวไทย เพิ่มเติม (เครดิต khaodang.go.th)
 • Kuiburi National Park อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบฯ ชมโขลงช้างป่า ฝูงกระทิง ที่มากที่สุดในประเทศ และน้ำตก ซึ่งเป็น พื้นที่ในโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งห่างจากจุดพื้นที่ทำการ 17 กม. แนะนำกิจกรรมทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ให้ช้างมีน้ำกิน ลดปัญหาช้างป่าลงมากินไร่สับปะรดของชาวบ้าน เนื่องจากช่วงต้นปีน้ำจะแห้ง การทำฝายจะทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้ถึงประมาณกลางปี

  สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือฝายแม้ว เพื่อป่า และสัตว์ป่าจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 10 นาที เดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 ม. ผ่านป่าเบญจพรรณ ที่มีพรรณไม้หลากหลายชนิด วัสดุที่ใช้ในการทำฝายจะใช้ไม้ไผ่ หิน หรือวัสดุธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 300 ฝาย และจะมีเพิ่มอีกเรื่อยๆ โดยสามารถติดต่อเข้ามาที่อุทยานฯ ได้โดยตรง จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 30-50 ท่าน พลังความสามัคคีเพื่อ ช้าง โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบไปด้วยการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า การสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน การสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร การทำโป่งเทียม การทำแนวกันไฟ และด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ประกอบไปด้วยการสร้างบ่อน้ำในไร่นา การส่งเสริมและปลูกหญ้าแฝก การส่งเสริมการทำ และใช้ปุ๋ยหมักเป็นต้นวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยของคนในสังคม ส่งเสริมอุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” ทั้งยังปลูกจิตสำนักให้เกิดความรัก ห่วงใยธรรมชาติ และป่าไม้ ตลอดจนเพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์ช้างป่าอีกด้วย การท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยชาติของเราได้ ช่วยให้ชาติของเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความสามัคคี การท่องเที่ยวด้วยกัน ทำกิจกรรมดีๆ ด้วยกัน ความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ที่ดี ที่เกิดจากการท่องเที่ยว จะก่อให้เกิดเป็นความรัก และความสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ชาติต้องการในขณะนี้ เพิ่มเติม (เครดิต park.dnp.go.th)
 • Ao Manao อ่าวมะนาว หาดทรายสวย น้ำทะเลใส ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อน อยู่ในเขตกองบิน 5 กองทัพอากาศ ต.เกาะหลัก อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหาดสะอาด มีธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำ ทะเลไม่ลึก หรือจะเดินเล่นริมชายหาดกินลมชมวิวก็ทำได้เช่นกัน ฝั่งตรงข้ามหาดเป็นเขาล้อมหมวก ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาว ให้เดินไปเที่ยวชมได้ นอกจากนี้ บนยอดเขาล้อมหมวกยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และบริเวณเชิงเขามีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกให้สักการะอีกด้วย รวมถึงเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์ค่างแว่น 
                  สำหรับ อ่าวมะนาว เคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพญี่ปุ่น ปัจจุบันภายในกองบินจะเห็นอนุสาวรีย์วีรชน รูปทหารอากาศในชุดนักบินยืนอยู่ บนใบพัดเครื่องบิน ถือธงหันหน้าออกทะเล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูประวัติการต่อสู้อันหาญกล้า ของนักรบแห่งกองบิน 5 ซึ่งยอมเสียสละชีวิตเป็นชาติพลีปกป้องผืนแผ่นดินไทยส่วนหนึ่งไว้ ทางราชการจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ วีรชน 8 ธ.ค. 2484 ประดิษฐาน ณ บริเวณที่ตั้งกองบิน 5 และยังมีอุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 5 โดยจะเห็นแท่งหินขนาดใหญ่แกะสลักจำลองฉากการต่อสู้ระหว่างกองทัพไทยกับ ญี่ปุ่น ดังนั้นบริเวณอ่าวมะนาวทุกปีจะมีการจัดงานวันรำลึกวีรกรรมขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชม พักผ่อน และเล่นน้ำที่ชายหาดได้ตลอด เพิ่มเติม (เครดิต aomanao.com)
 • Waghor Aquarium พิพิธภัณฑ์หว้ากอ หรืออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พบกับบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง ได้ทั้งความสนุกสนาน ความรู้ ตื่นตากับความเป็นไปในจักวาล และเทคโนโลยีอวกาศ และเอกภพ  สัมผัสกับมหัศจรรย์โลกใต้น้ำมีทั้งสีสันความสวยงามของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ทั้งน้ำจืด และน้ำเค็มในมิติใหม่ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เพลิดเพลินกับสวนผีเสื้อพันธุ์พื้นเมืองให้คุณได้ชื่นชมมากกว่า 20 ชนิด ตลอดจนเรียนรู้ถึงระบบวงจรชีวิตของผีเสื้อ เพิ่มเติม (เครดิต waghor.go.th)
 • Dan Sing Khon ด่านสิงขร เป็นช่องทางที่ไทย - พม่าใช้เป็นเส้นทางผ่านติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และด่านสิงขรในสมัยก่อนมีชื่อเด่นในการรบ และด้านคมนาคมติดต่อค้าขาย โดยเฉพาะในด้านการคมนาคม ด่านสิงขรเป็นทางที่พวกพ่อค้า และนักเดินทางทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศใช้เป็นทางลัดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย และจุดนี้เอง ที่ กม. 332 บ้านหนองหิน ท้องที่ตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ คือ จุดที่แคบที่สุดของประเทศไทย โดยวัดจากฝั่งทะเลอ่าวไทยจดชายแดนพม่า มีระยะทางเพียง 12 กิโลเมตรเท่านั้น ปัจจุบันบริเวณชายแดนไทย - พม่า มีตลาดนัดไทย - สิงขร ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่ขายสินค้าพื้นเมืองทั้งของคนไทย และพม่า เช่น เครื่องใช้ที่ทำมาจากไม้ กล้วยไม้ สินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ หินสี ลักษณะเป็นเม็ดหิน มีสีสันต่างๆ ให้เลือกซื้อนำมาร้อยเป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู หรือจะเลือกซื้อเครื่องประดับประเภทสำเร็จรูป ก็มีให้เลือกมากมาย เพิ่มเติม (เครดิต chumchonsangsit)
Tue25Jun,2024
 •   
 • Book Now